Vraag begin oktober de definitieve vaststelling aan bij het UWV

Leestijd 3 minuten

16-09-2020  Bedrijven die op grond van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) een loonsubsidie hebben gekregen in maart, april en mei van dit jaar, kunnen naar verwachting vanaf 7 oktober bij het UWV de definitieve vaststelling van hun subsidie aanvragen.

Bij deze zogenoemde eindafrekening kijkt het UWV naar de daadwerkelijke daling van de omzet over de gekozen omzetperiode en naar de loonsom over de maanden maart, april en mei van dit jaar. Is de omzetdaling als verwacht en de loonsom gelijk gebleven, dan zal het UWV de resterende 20 procent van de loonsubsidie uitkeren. Is de omzetdaling lager dan voorspeld en/of zijn de loonkosten in de subsidieperiode van NOW 1.0 gezakt, dan kan dit leiden tot (gedeeltelijke) terugbetaling van het uitgekeerde voorschot. Lees meer over situaties die kunnen leiden tot een lagere subsidie in dit artikel.

Controle van de subsidie

Op 8 september heeft minister Koolmees meer duidelijkheid gegeven over de controle van de aanvragen onder NOW 1.0 en heeft hij het protocol voor de controle van NOW 1.0 door de accountants gepubliceerd. De wijze waarop de controle plaatsvindt, hangt af van de hoogte van de subsidie en de aard van de organisatie. Zie overzicht hieronder over bedragen voorschot en subsidie en de bewijslast ondernemer.

  1. Voorschot < € 20.000 of Berekende subsidie < € 25.000 - Geen verklaring nodig. Het UWV controleert steekproefsgewijs. Op grond van de regeling (artikel 13 lid 1 sub e) moet je administratie er zo uitzien dat het UWV alle gegevens die nodig zijn voor de vaststelling kan controleren.
  2. Voorschot tussen € 20.000 - € 120.000 of Subsidie tussen € 25.000 - € 125.000 - Verklaring door een derde, zoals een boekhouder, administratiekantoor, belastingconsulent of accountant nodig. Hiervoor zal een formulier beschikbaar worden gesteld. Het UWV toetst deze derdenverklaringen steekproefsgewijs.
  3. Subsidie tussen € 125.000 - € 375.000 én onderneming niet controleplichtig voor de jaarrekening - Verklaring van een accountant nodig in de vorm van een samenstellingsverklaring. Dit houdt in dat je als bedrijf de financiële gegevens aanlevert aan de accountant en dat deze het financiële overzicht samenstelt. De accountant verstrekt hierbij geen zekerheid over de juistheid van de gegevens in de aanvraag tot vaststelling.
  4. Subsidie tussen € 125.000 - € 375.000 én onderneming wel controleplichtig voor de jaarrekening - Verklaring van een accountant nodig met een beperkte mate van zekerheid. Dit houdt in dat de accountant aangeeft dat hij niets heeft geconstateerd dat de gegevens in de aanvraag tot vaststelling van de onderneming in twijfel trekt. De accountant moet onder andere ook een risicoanalyse uitvoeren.
  5. Subsidie > € 375.000 én onderneming niet controleplichtig voor de jaarrekening - Verklaring van een accountant nodig met een beperkte mate van zekerheid (zie uitleg bij 4).
  6. Subsidie > € 375.000 én onderneming wel controleplichtig voor de jaarrekening - Verklaring van een accountant nodig met een redelijke mate van zekerheid. Dit houdt in dat de accountant een onderzoek doet met dezelfde mate van zekerheid als een reguliere jaarrekeningcontrole, maar dan wel toegespitst op een controle op de NOW-subsidie. Blijkt de zekerheid er niet in voldoende mate te zijn, dan vordert het UWV de subsidie terug. Als er onvolkomenheden in de administratie zijn mede als gevolg van het coronavirus (zogenoemde inherente beperkingen) volgt geen gehele terugvordering, maar een korting van 10 procent op de subsidie.
  7. Subsidie aanvraag voor een werkmaatschappij op grond van artikel 6a van de NOW-regeling - Verklaring van een accountant nodig met een redelijke mate van zekerheid (zie uitleg 6).

Aanvraagformulier vaststelling NOW 1.0

Het UWV zal op deze pagina het aanvraagformulier voor de eindafrekening van NOW 1.0 beschikbaar stellen. Als je ook NOW 2.0 hebt ontvangen, moet je voor allebei de ontvangen subsidies apart een eindafrekening aanvragen. Het is nog niet duidelijk wanneer je voor NOW 2.0 de definitieve vaststelling kunt aanvragen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over de NOW-regeling vind je in onze Q&A. Tijdens het online arbeidsmarktevent Mens&werk in de logistiek op donderdag 29 oktober besteden evofenedex en Lexence in de masterclass ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ ook aandacht aan NOW. Meld je dus aan voor deze workshop als je meer wilt weten over dit onderwerp.

Wil je ook aan de slag met een flexibel en wendbaar personeelsbeleid? Meld je dan gratis aan voor het evenement en ontmoet een uniek netwerk aan gelijkgestemden.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder