27-07-2017  EU Commissaris Vestegard (Mededinging) heeft donderdag besloten dat de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de zeehavens in Frankrijk en België in strijd is met de regels voor staatsteun in de EU. De landen hebben tot eind 2017 om hun beleid hierin aan te passen.

Vrijstelling geschrapt

Voor de zeehavens in Nederland is in 2016 de vrijstelling al geschrapt. De vrijstelling werd vaak gebruikt onder het mom van investeringsmogelijkheden in de infrastructuur van de zeehavens. Hiervoor heeft de EU Commissaris in mei een aantal regels voor staatssteun in zee-, binnen- en luchthavens versoepeld om deze investeringen aan te jagen.

Gelijk speelveld tussen zeehavens

evofenedex heeft het oneerlijke speelveld met betrekking tot de zeehavens veelvuldig aangekaart op Nederlands en Europees niveau. Met het nastreven van een gelijk speelveld tussen zeehavens hebben verladers meer transparantie om een onderbouwde keuze voor een zeehaven te maken.