01-10-2012  Het lijkt erop dat de forenzentaks van de baan is. Vorige week al bereikten EVO berichten dat een verdere lobby op de bestelbusbelasting, ook bekend als de forenzentaks, wellicht niet nodig zou zijn. Gisteren werden deze bevestigd door berichten in de media dat de VVD en de PvdA een manier zouden hebben gevonden om deze maatregel helemaal niet door te laten gaan.

Alternatieve dekking

Naar verwachting wordt een alternatieve dekking dinsdag gepresenteerd bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. Met de forenzentaks is een geschatte 1,3 miljard aan extra overheidsinkomsten gemoeid.

‘Je bent de sjaak met een bestelbus van de zaak’

Als de forenzentaks van tafel gaat, is de campagne ‘Je bent de sjaak met een bestelbus van de zaak’ zeer succesvol afgelopen. In een intensieve lobby vanaf dit voorjaar heeft EVO met succes aangedrongen op bijzondere aandacht voor de zakelijke bestelauto in het eerste voorstel van de Kunduz-coalitie. Vervolgens heeft de organisatie geijverd voor een uitzonderingspositie of soepeler regiem voor de bestelauto van de zaak. Dit leidde ertoe dat bijna alle politieke partijen zich tijdens de verkiezingscampagne beloofden zich hiervoor hard te zullen maken.

Soepeler regiem

De oproep van EVO werd gesteund door duizenden ondernemers en bestelautorijders. Dit ging niet voorbij aan staatssecretaris Weekers, die voor ambulante werknemers een soepeler regiem voorstelt in het wetsvoorstel dat inmiddels bij de Kamer ligt.

Onduidelijke situaties

EVO oordeelde op Prinsjesdag echter al dat deze geste van de bewindsman onvoldoende is. Te veel bedrijven met bestelauto’s zouden alsnog worden getroffen, en bedrijven die worden uitgezonderd, worden opnieuw geconfronteerd met onduidelijke situaties en een tijdrovende rittenregistratie. Mede daarom heeft EVO, samen met andere bedrijfslevenorganisaties onder de vlag van VNO-NCW ook voortdurend ingezet op het niet door laten gaan van de hele maatregel.

Schrappen

Het meest gewenste scenario, het helemaal schrappen van de forenzentaks, lijkt zich nu te voltrekken. Vanzelfsprekend volgt EVO de ontwikkelingen op de voet.

Volg de politieke ontwikkelingen rond de forenzentaks op de voet. Op evo.nl houden wij u op de hoogte.