29-11-2011  Na jarenlang steggelen tussen Rijk en de provincies Groningen en Friesland is er eindelijk een nieuw akkoord gesloten over eigendom en beheer en onderhoud van de kanalen in de twee noordelijke provincies.

Afkoopsom

Het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl komt in handen van het Rijk en de zijtakken blijven in beheer en onderhoud bij de provincies. Het Rijk betaalt hiervoor een afkoopsom. Als de Staten van beide provincies akkoord gaan met de gemaakte afspraken, gaan de provincies met het geld van de afkoopsom snel het achterstallig baggerwerk in het Van Harinxmakanaal en het Winschoterdiep aanpakken.

Vaarbeperking

In 2006 had de provincie Groningen al een vaarbeperking (diepgangbeperking van 30 centimeter) ingevoerd voor het Winschoterdiep vanwege het achterstallig baggerwerk. EVO en Schuttevaer hebben dit met succes aangevochten bij de rechter en sindsdien regelden schippers onderling de doorvaart.