Eindelijk kenteken voor landbouwtrekkers

Nieuwe wet verbetert verkeersveiligheid

29-01-2020  Landbouwtrekkers krijgen eindelijk een kenteken. Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat dit regelt. evofenedex vindt het een goede zaak dat nu ook deze voertuigen een kenteken krijgen. Het verhoogt de verkeersveiligheid in stads- en dorpscentra, maar ook de veiligheid van deze voertuigen in het algemeen. 

Het wetsvoorstel bepaalt dat landbouw- en bosbouwtrekkers, mobiele machines, motorrijtuigen met een beperkte snelheid en aanhangwagens die door dergelijke voertuigen worden getrokken APK gekeurd moeten worden. Om dit te kunnen controleren is een kenteken voor deze voertuigen noodzakelijk.

Betere doorstroming

Landbouwvoertuigen voorzien van een kenteken mogen dan gebruik gaan maken van de provinciale wegen. Dat is momenteel nog niet het geval, waardoor deze vaak zware voertuigen door de stads- en dorpscentra rijden. Als dat niet meer nodig is, zullen de doorstroming en verkeersveiligheid op die plaatsen aanzienlijk verbeteren. Daarnaast verkleint de verplichte APK-keuring de kans op technisch onveilige trekkers aanzienlijk. 

Het kenteken van trekkers staat al een aantal jaar op de politieke agenda. Zo werd in 2016 een eerste wetsvoorstel tot invoeren ervan ingediend, maar dit werd verworpen. Het huidige wetsvoorstel wordt nu in de Eerste Kamer behandeld, waarna het, na instemming, in werking kan treden.
 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder