19-07-2012  Vanaf 1 januari 2014 moeten alle vrachtauto’s met dieselmotor over een schone Euro VI motor beschikken als ze de Maasvlaktes op gaan. Dat staat in een nieuw verkeersbesluit van de gemeente Rotterdam. 

Een uitzondering geldt voor vrachtauto’s die vóór 1 januari 2013 nieuw op kenteken zijn gezet. Zij mogen op de Maasvlaktes niet ouder zijn dan 7 jaar, vanaf de eerste toelatingsdatum in de EU. Voor 2014 betekent dit dat ze niet ouder mogen zijn dan 1 januari 2007.

De toegangseisen gelden op de Maasvlakte 1 en de nieuwe Maasvlakte 2. Dit betreft het hele gebied ten westen van het Stenen Baakplein. Ze zijn tot stand gekomen in nauw overleg tussen de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, EVO en TLN.

Geleidelijker vervangen

Het nieuwe besluit vervangt een eerder verkeersbesluit uit 2010, dat in werking zou treden op 1 januari 2013. Dan zouden alleen vrachtauto’s de Maasvlakten op mogen die aan de Euro V norm voldoen. Op 1 januari 2016 zou deze toegangseis worden aangescherpt tot Euro VI.

In vergelijking met dit oude besluit leidt het nieuwe besluit tot een versnelde invoering van Euro VI, maar kunnen vervoerders hun voertuigen geleidelijker vervangen. Hiermee wordt kapitaalvernietiging zoveel mogelijk tegengegaan.

EVO en TLN zijn opgelucht dat er nu zekerheid is over de nieuwe toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakten 1 en 2.

Handhaving

De gemeente Rotterdam werkt samen met het Havenbedrijf Rotterdam, EVO en TLN aan verdere uitwerking van het ontheffingenbeleid en de handhaving van de toegangseisen. EVO en TLN willen dat de handhaving voor Nederlandse en buitenlandse vrachtauto’s op gelijke wijze plaatsvindt.

Hierover zal later dit jaar meer bekend worden.