10-10-2012  Nederland kan binnen enkele jaren de rol van gidsland op het gebied elektrische stedelijke mobiliteit bereiken en veilig stellen. Om deze positie te bereiken moeten alle betrokken partijen zoals overheid, bedrijfsleven en de Nederlandse samenleving hun rol grijpen. De focus moet liggen op het gezamenlijk wegnemen van barrières die de grootschalige introductie van elektrisch vervoer in de weg staan.

Visiedocument

Dit blijkt uit het visiedocument elektrische mobiliteit in 2020 – ‘Volop kansen voor Nederland' – dat Ernst & Young heeft ontwikkeld in opdracht van Urgenda. Het is vooral gericht op personen- en goederenvervoer in de stedelijke omgeving. ‘Het is niet langer de vraag óf we elektrisch gaan rijden in Nederland maar hoe snel. De potentie van elektrische mobiliteit en de concrete kansen die elektrisch personen en goederenvervoer, in het bijzonder in de stedelijke omgeving biedt is enorm’, aldus Bas Schulten van Ernst & Young. Volgens het document zit Nederland in de wereldwijde kopgroep als het gaat om adoptie van milieuvriendelijke auto's en slimme mobiliteitssystemen. Als dit kan worden gecombineerd met een koppositie bij de introductie van elektrische auto’s kan Nederland ‘gidsland’ worden.

Actieagenda

In het visiedocument heeft Ernst & Young een nationale actieagenda opgesteld voor drie drie perioden van elk drie jaar. Per periode worden er concrete handvatten aangeboden in de vorm van actiepunten die door de betrokken spelers nader dienen te worden uitgewerkt. In de eerste periode (2012-2014) staat de beschikbaarheid van elektrische voertuigen centraal. In de tweede (2015-2017) de betaalbaarheid en in de derde periode (2018-2020) ligt de nadruk op performance waarbij elektrische voertuigen ook zonder financiële steun in steeds meer deelgebieden de rol van voertuigen op fossiele brandstof overnemen.