29 januari 2013

Project van verladersorganisatie EVO toont verbeteringen en kansen in provincie

Resultaten uit een emissiereductieproject, uitgevoerd door verladersorganisatie EVO, laten zien dat Brabantse bedrijven bewuster zijn geworden van de mogelijkheden om de uitstoot van milieuschadelijke stoffen te verminderen. De emissiereductie is niet alleen goed voor het milieu, maar levert de bedrijven tevens flinke kostenbesparingen op.

Project

Het afgelopen jaar heeft EVO, belangenbehartiger van 20.000 bedrijven in alle branches die goederen vervoeren, een project ten behoeve van emissiereductie uitgevoerd bij Brabantse bedrijven. Doelstelling van het emissiereductieproject  was het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen door vervoer van en naar de deelnemende bedrijven, plus het vergroten van bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Het project, dat voor de helft werd gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, is in beide doelstellingen geslaagd. Het was het tweede project gericht op emissiereductie in Brabant. In 2010 was een soortgelijk project ook zeer succesvol.

Uitstoot

Aan de hand van de emissiescans zijn bij veertig Brabantse bedrijven zogeheten nulmetingen uitgevoerd. Bij twintig van deze bedrijven zijn vervolgens verbetermaatregelen in kaart gebracht om emissies te reduceren. De meest voorkomende verbeteringen zijn gericht op het voertuig of de chauffeur – zoals het gebruik van alternatieve brandstoffen of het optimaliseren van de planning. Door deze (en andere) maatregelen kan de C02-uitstoot in totaal met elf procent worden beperkt. Voor overige emissies ligt dit zelfs tussen de negentien en achtentwintig procent.

Kostenreductie

Door invoering van deze verbetermaatregelen daalt niet enkel de emissie, maar vindt tevens een flinke kostenreductie plaats. Zo wordt bij het invoeren van de verbetermaatregelen zes procent van het aantal gereden kilometers gereduceerd. Dit leidt tot een besparing van 2,8 miljoen kilometer – met als gevolg een enorme brandstofbesparing.

Het volledige rapport is te downloaden op de website van EVO.