15 september 2011

De Emissiescans die EVO in het afgelopen jaar uitvoerde in opdracht van lokale en regionale overheden en bedrijven in Lelystad, Almere en Noord-Brabant leveren een jaarlijks CO2-besparingspotentieel van 11.872.583 kilogram op. Dat maakte Algemeen Directeur Machiel van der Kuijl van de verladersorganisatie bekend bij de opening van het tweede duurzaamheidscongres ‘Slim en groen: gewoon doen’. Het duurzaamheidscongres van de verladersorganisatie in samenwerking met Connekt vond vandaag in Zoetermeer plaats en werd bezocht door 115 deelnemers, van bedrijven uit alle sectoren van de markt: logistiek managers, directeuren en ondernemers . Tijdens het congres onderscheidde Nico Anten, managing director van Connekt, 15 bij EVO aangesloten bedrijven met een Lean and Green Certificate. De bedrijven ontvangen dit certificaat vooruitlopend op de Lean and Green Award van het Connektprogramma Duurzame Logistiek, die zij op 10 november aanstaande tijdens de Lean and Green Connektion van Connekt in ontvangst nemen. Deze bedrijven hebben zich met een door TNO goedgekeurd plan gecommitteerd aan minimaal 20% minder CO2-uitstoot in vijf jaar. Het verladend en vervoerend bedrijfsleven toont hiermee volgens EVO, in weerwil van bestaande vooroordelen, aan dat het ze menens is met het duurzamer maken van logistieke processen. De verladersorganisatie zelf is zeer gemotiveerd om nog meer bedrijven te enthousiasmeren.

Emissiescanprojecten succesvol: EVO wil samenwerking met meer provincies en gemeenten

Het afgelopen jaar voerde EVO samen met en in opdracht van bedrijven en gemeenten Emissiescans uit in de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Lelystad en Almere. Bij de Emissiescans onderzocht EVO niet alleen de potentiële besparing op onder andere CO2-uitstoot. Ook deed zij concrete aanbevelingen voor verbetering, zoals verbetering van logistieke planning, ander rijgedrag van chauffeurs, het gebruik van ander of nieuwer materieel. Vaak blijkt het te gaan om dubbele winst voor de bedrijven, doordat de maatregelen ook kosten besparen. Bij de onderzochte en geadviseerde bedrijven is inmiddels 25% van de verbetermaatregelen uitgevoerd, staat 65% op korte termijn gepland en wordt slechts 1% nooit uitgevoerd, omdat de voorgestelde maatregelen te ingewikkeld zijn. EVO is erg enthousiast over de Emissiescanprojecten en zoekt de komende tijd actief de samenwerking op met nog meer bedrijven en decentrale overheden. Ook wil de verladersorganisatie dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Emissiescanprojecten actief aanmoedigt, bijvoorbeeld in nieuwe duurzaamheidsconvenanten met lokale en regionale overheden en het bedrijfsleven.

Lean and Green Award

Bedrijven die in aanmerking komen voor een Lean and Green Award van het Connektprogramma Duurzame Logistiek committeren zich met een verbeterplan aan minimaal 20% minder CO2-uitstoot in vijf jaar. De focus in deze plannen ligt op logistiek en transport. Voorbeelden van verbeteringen zijn energiebesparing in magazijnen, samenlading, verandering van de logistieke planning of zelfs een keuze voor een andere vervoersmodaliteit.  Het Lean and Green programma van Connekt heeft als doel 250 koplopers uit het bedrijfsleven zich te laten verbinden aandeze ambitie. Behalve het door TNO goedgekeurde plan hebben deze bedrijven deelgenomen aan diverse workshops van EVO en Connekt, waarin hen concrete handvatten werden aangereikt. Tijdens de workshops werd onder andere aandacht besteed aan het meten van CO2, besparingsmaatregelen en samenwerking.