18-12-2015  Ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet van 50 miljoen euro en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro, moeten een energie-audit uitvoeren en dit ten minste elke vier jaar herhalen. Deze verplichting vloeit voort uit de energie-efficiencyrichtlijn (EED) uit 2012. Sinds kort is het energieverbruik van vervoer ook een onderdeel van deze audit.

Energiebesparing

Het doel van de energie-audit is systematisch informatie verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. Hierdoor kunnen mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing worden gesignaleerd en gemeten. Zo ontstaat bewustwording en inzicht in energiebesparingsmogelijkheden. Bedrijven en instellingen worden op die manier gestimuleerd om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Vervoer in eigen beheer

Het verschilt per onderneming hoe het energieverbruik van vervoer in deze audit moet worden meegenomen. Wanneer het vervoer in eigen beheer wordt uitgevoerd, kan de onderneming invloed uitoefenen op het energiegebruik door bijvoorbeeld grotere voertuigen, andere brandstoffen of een effectievere logistieke planning toe te passen. Als het vervoer wordt uitbesteed, valt dat onder de eventuele auditplicht van de vervoerder.

Lean & Green

Woon-werkverkeer van werknemers valt niet onder de auditplicht. Daarnaast is ook van belang welk aandeel het energieverbruik van vervoer heeft in het totale energieverbruik. Mogelijk is een Lean & Green Award voldoende als invulling van het onderdeel vervoer van de energie-audit.

Vragen

Ondernemers die specifieke vragen hebben over de Energy Efficiency Richtlijn kunnen contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de 'Veel gestelde vragen en antwoorden auditverplichting update december 2015' (zie bijlage, pdf) staat vermeld welke uitzonderingen er zijn en hoe Vervoer (onderdeel 3c) in de audit moet worden meegenomen.

Ondersteuning

Voor ondersteuning en antwoord op specifieke vragen over het in kaart brengen van emissies en het opstellen van verbetermaatregelen, kunnen ondernemers contact opnemen met EVO-Ledenservice, telefoon 079 3467 346.

EVO heeft veel ervaring met het begeleiden van bedrijven bij het behalen van de Lean & Green Award. Daarnaast heeft EVO voor meer dan 80 bedrijven emissiescans uitgevoerd.