26-01-2012  Groot-Brittannië is van plan om vanaf 2014 belasting te gaan heffen op vrachtverkeer om gebruik te mogen maken van de Britse wegen.

Belastingvoordeel

Dit komt neer op ongeveer 12 euro per dag. De belasting gaat gelden voor zowel binnenlandse als buitenlandse chauffeurs, maar binnenlandse chauffeurs krijgen de extra heffing weer terug via belastingvoordeel.

Im- en export duurder

Volgens EVO maakt deze maatregel de export naar en de import uit Groot-Brittannië en Ierland duurder, waardoor ook de prijzen van de goederen stijgen. Dit is slecht voor de economische ontwikkeling en is bovendien een protectionistische maatregel die leidt tot oneerlijke concurrentie.

EVO wil bij de Europese Commissie toetsen of de maatregel volgens de Europese richtlijnen is.