15-12-2015  In een poging om de regeldruk in de logistiek te verminderen, is de zogeheten Maatwerkaanpak regeldruk - logistiek (MAR-L) opgesteld, waarmee overheden en bedrijfsleven gezamenlijk 50 knelpunten aanpakken.

Complexe regels

Van deze knelpunten zouden er 22 binnen 2 jaar op te lossen zijn. Een van deze knelpunten betreft gevaarlijke stoffen. Bedrijven ervaren de wet- en regelgeving voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen als complex en dit leidt tot aanzienlijke kostenverhogingen.

Oplossing

Door een goede ontsluiting van kennis over de procedures en voorwaarden in gevaarlijkestoffenwetgeving vermindert de regeldruk en dat heeft weer tot gevolg dat bedrijven eenvoudiger en sneller aan de regelgeving gaan voldoen.

Inventarisatie

Om te kunnen inventariseren in hoeverre wettelijke eisen rondom vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen bekend zijn bij het bedrijfsleven, en waar (informatie over) regelgeving eventueel tekort schiet, is informatie nodig van bedrijven; MAR-L heeft daarom een enquête opgesteld.

Het invullen van deze enquête kost ongeveer 5 minuten en moet de overheid en bedrijfsleven helpen om het knelpunt op te lossen.