MInder en schoner verkeer in binnenstad

2 minuten

20-04-2021  De gemeente Enschede treft de komende tijd voorbereidingen voor de invoering van een zero-emissiezone in 2025. Dit blijkt uit het voorstel van het college van burgermeester en wethouders. De omvang van de zero-emissiezone zal naar verwachting even groot zijn als het huidige voetgangersgebied. In juni neemt de gemeenteraad van Enschede naar verwachting een besluit.

Door de gemeente is een stappenplan opgesteld. Met de eerste twee stappen gaat de stad direct aan de slag.

1.            Nog dit jaar wordt het toegangsbeleid van het stadserf aangescherpt. Bekeken wordt welke voertuigen daar echt moeten zijn en hoe ze zo min mogelijk kunnen rijden tijdens winkeltijden. Hierdoor krijgt het winkelend publiek ruimte en vermindert de overlast.

2.            Vanaf 1 mei 2025 is al het bestel- en vrachtverkeer op het stadserf uitstootvrij; het stadserf wordt een zero-emissiezone voor stadslogistiek. Dit betekent bijvoorbeeld dat bestel- en vrachtwagens gaan rijden op elektriciteit en waterstof of dat er meer gebruik wordt gemaakt van (bak)fietsen en overslag.

 3.            Het college heeft de ambitie om zo snel mogelijk, maar zeker vanaf 2030, de zero-emissiezone uit te breiden naar het hele gebied binnen de singels. Dit past in de landelijke ambitie en leidt er ook toe dat het verkeer in de woonwijken schoner en duurzamer wordt.

 4.            Het college spreekt de ambitie uit om vanaf 2030 op het stadserf ook een zero-emissiezone in te voeren voor personenauto’s.

Green Deal ZES

In 2014 sprak Enschede al af om de levering van goederen in de binnenstad CO2-vrij te maken door de ‘Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek’ te tekenen, een deal tussen overheden en bedrijfsleven. Als vervolg hierop is in 2019 in het landelijk klimaatakkoord afgesproken dat de grootste gemeenten in Nederland een zero-emissiezone voor vracht- en bestelauto’s gaan invoeren. De gemeente Enschede geeft hier gevolg aan.

Online Simulator Elektrisch Rijden

Districon heeft, in opdracht van evofenedex en TLN en met steun van de topsector Logistiek, de Online Simulator Elektrisch Rijden ontwikkeld. Met deze webtool kom je te weten hoe elektrisch rijden past in het businessmodel van je bedrijf, welke kosten ermee gemoeid zijn en of de planning moet worden aangepast. De tool is gratis te gebruiken via deze link.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder