EP koerst af op gelijk speelveld stadsdistributie

Ondernemers hebben duidelijkheid nodig omtrent milieuzones

01-11-2018  Het Europees Parlement heeft vorige week 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek naar een verdere harmonisering van het milieuzone-beleid. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het creëren van een uniform toegangslabel, om op die manier de toegangseisen van verschillende Europese steden gelijk te trekken. Ook wordt gekeken naar een uitwisseling van voertuiggegevens tussen lidstaten. Wij zijn verheugd dat Europarlementariërs de noodzaak erkennen om op Europees niveau de toegang voor voertuigen tot steden gelijk te trekken.

Duidelijkheid

Voor ondernemers is het van belang dat goederen en diensten efficiënt en kwalitatief hoogwaardig op hun eindbestemming worden afgeleverd. Voor veel van onze leden bevindt die eindbestemming zich in steeds grotere mate buiten Nederland, in tal van Europese (hoofd)steden. Een Europees geharmoniseerd toegangsstelsel zorgt er in elk geval voor dat alle ondernemers in alle steden met dezelfde eisen voor binnenstedelijke distributie te maken krijgen. Dat geeft duidelijkheid voor ondernemers, die dan in heel Europa weten waar zij aan toe zijn. Ze kunnen dan ook veel eenvoudiger voldoen aan de gevraagde toegangseisen.

Kwaliteit

Eenduidige toegangsnormen, maar ook de uitwisseling van gegevens waardoor handhaving van overtreders met buitenlandse kentekens mogelijk wordt, zorgen er daarnaast voor dat ondernemers op een eerlijke manier met elkaar de concurrentie aangaan op basis van kwaliteit. En dat allemaal zonder dat extra administratieve handelingen en/of lasten een rol spelen. Uiteindelijk levert dit niet alleen voor ondernemers voordeel op. Het wegnemen van deze lasten vergroot het aanbod, waardoor zowel de consument als de eindgebruiker een scherpere keuze maakt. Hij of zij kan kiezen voor de kwalitatief beste oplossing, product of dienst.

Samenwerken

Met het vrijgemaakte budget wordt vooralsnog alleen onderzoek gedaan. evofenedex zal de ontwikkelingen van dit onderzoek nauwlettend blijven volgen. Via haar Europese koepelorganisatie ESC zal samenwerking met het Europees Parlement worden gezocht om de uiteindelijke resultaten zo snel mogelijk om te zetten in werkbare, uniforme toegangscriteria.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder