11-04-2016 - update  De in RailGood verenigde spoorvervoerders hebben laten weten zeer ongelukkig te zijn met het besluit van ProRail. Zij hebben ProRail in een eerder stadium laten weten de herstelwerkzaamheden graag in het afgelopen weekend te hebben gezien. Volgens woordvoerder Thom Derks zouden dan 103
goederentreinen zijn geraakt in plaats van de 226 deze week.


08-04-2016  ProRail heeft bij periodieke controle haarscheurtjes geconstateerd in de rails op de Moerdijkbrug. Om onveilige situaties te voorkomen is vervanging van rail nodig. De spoorbeheerder sluit de de brug daarom af van 13 april 07.00 uur tot en met 15 april 23.00 uur voor al het treinverkeer.

Langer onderweg

ProRail heeft voor deze periode besloten na overleg met de betrokken reizigers- en goederenvervoerders.  Goederentreinen tussen Rotterdam aan de ene kant en Antwerpen, Vlissingen, Moerdijk, Oosterhout, Eindhoven, Venlo, Zuid-Limburg en Terneuzen aan de andere kant zullen deze dagen worden omgeleid. Treinen zijn hierdoor langer onderweg.

Tijdsdruk

De werkzaamheden moeten voor 17 april aanstaande afgerond zijn, omdat vanaf dan de Brabantroute (met de Moerdijkbrug) als omrijdroute gebruikt zal worden voor de Betuweroute. Zoals eerder gemeld wordt de goederenroute van zaterdag 16 april tot en met zondag 16 oktober grotendeels buiten dienst wordt gesteld vanwege aanleg van het derde spoor naar Duitsland.

Noodzaak

De spoedreparatie is volgens ProRail noodzakelijk omdat de haarscheurtjes op termijn voor onveilige situaties kunnen zorgen. Het is nog onduidelijk hoe de scheurtjes zijn ontstaan.