Containerlijnvaartoperatie door Covid19-crisis ontregeld

Leestijd 2 minuten

05-01-2021  De Europese koepels ESC (handels- en productiebedrijven) en Clecat (expediteurs) roepen de Europese Commissie op in actie te komen tegen de gedragingen van rederijen in de containerlijnvaart. Beide organisaties waarschuwen voor de consequenties voor internationale handel en economisch herstel door het schenden van bestaande contracten, het stellen van onredelijke eisen, een wildgroei van toeslagen en het eenzijdig ophogen van tarieven.

Door vertragingen, capaciteitstekorten en de sterke stijging in tarieven in de containerlijnvaart worden met name mkb-bedrijven en start ups hard geraakt. Er ontstaan leveringsproblemen, waarbij er zorgen zijn over de toekomstbestendigheid van deze bedrijven. Ook (groot)winkelbedrijven, en sectoren als textiel, ‘automotive’, chemie en cosmetica worden hierdoor geraakt.

Grotere onbetrouwbaarheid

Handels- en productiebedrijven en expediteurs krijgen naast hoge tarieven en een stapeling van toeslagen ook nog eens een grotere onbetrouwbaarheid van dienstverlening voor hun kiezen: boekingen worden geweigerd, containers worden niet meegenomen en vaarschema’s wijken sterk af. Daarnaast worden bedrijven gedwongen spotmarkt tarieven te betalen en schuiven de containerlijnvaartrederijen eerder gemaakte contractafspraken terzijde.

Door de Covid19-crisis is de containerlijnvaartoperatie ontregeld. Er zijn nog nooit zoveel afvaarten geschrapt door containerlijnvaartrederijen en de betrouwbaarheid van de vaarschema’s is historisch laag. Daarnaast kiezen rederijen er voor om zo snel mogelijk lege containers naar Azië te verschepen, waardoor volle containers blijven staan. Hierdoor ontstaat een domino-effect waarbij bovenop het tekort aan containers, bedrijven nu ook nog een toeslag krijgen opgelegd vanwege dit tekort.

Block Exemption Regulation

Begin vorig jaar hebben allerlei partijen in de maritieme sector, waaronder ESC en Clecat, bezwaar gemaakt tegen de verlenging van de Block Exemption Regulation van de Europese Commissie die containerlijnvaartrederijen in staat stelt afspraken te maken over de inzet van capaciteit. Dit gebeurt onder het mom van een betere dienstverlening aan partijen, maar het tegenovergestelde is het gevolg. De Block Exemption Regulation heeft aangezet tot een capaciteitstekort en sterk stijgende tarieven terwijl rederijen in de containerlijnvaart recordwinsten zullen boeken in 2020.

Volgens ESC en Clecat brengen de onredelijke gedragingen van de containerlijnvaartrederijen het Europese economisch herstel in gevaar. De organisaties roepen de Europese Commissie dan ook op actie te ondernemen richting containerlijnvaartrederijen, zoals in China, de Verenigde Staten en Zuid Korea.