12-02-2014  De Europese verladers, verenigd in de European Shippers’ Council (ESC, waarvan EVO lid is), Clecat (expediteurs) en Erfa (nieuwe spoorvervoerders) willen dat het Europees Parlement (EP) de bestaande tekst voor het Vierde Spoorpakket ongewijzigd overneemt. In deze tekst staat hoe het beheer van het spoorwegnet wordt geregeld.

Activiteiten

De bestaande tekst is op 17 december door de Transportcommissie van het EP goedgekeurd. Het wordt dan toegestaan dat een (nationale) spoorwegmaatschappij zowel spoordiensten levert als het nationale spoorwegnet beheert. Echter, beide activiteiten moeten dan door juridisch van elkaar gescheiden dochterbedrijven worden uitgevoerd. De nationale spoorvervoerders zijn hier tegen.

Marktwerking

De scheiding van spoordiensten en het spoornetbeheer is noodzakelijk voor meer concurrentie op het spoor, vinden ESC, Clecat en Erfa. Vervoerders die ook het spoornetbeheer uitvoeren, hebben anders een te groot concurrentievoordeel. Zij kunnen dan immers bepalen hoe concurrenten toegang krijgen tot het spoornet. Een volledige scheiding van de activiteiten bleek politiek niet haalbaar. Het Vierde Spoorpakket van de Europese Commissie kwam daarom met het voorstel van gescheiden dochterbedrijven. De Transportcommissie van het EP keurde dit voorstel met enige aanpassingen goed.

Europees spoorbeleid

Het voltallige Europese Parlement stemt hierover op 26 februari. De CER (Europese vereniging van nationale spoorvervoerders, zoals DB en SNCF) en met name DB willen dat dit voorstel wordt afgezwakt en de scheiding minder strikt wordt. De ESC, Clecat en Erfa menen dat als aan de CER en DB gehoor wordt gegeven, de ontwikkeling van een Europees spoorbeleid gevaar loopt.

Concurrentie

Vorig jaar is het plan voor de ontwikkeling van belangrijke spoorcorridors in de EU vastgesteld. De inrichting van deze spoorcorridors heeft echter weinig zin, als er ook geen concurrentie op het spoor mogelijk is. Daarvoor is een volledige marktwerking noodzakelijk, wat onmogelijk wordt gemaakt als de CER en DB hun zin krijgen.