02-02-2015  De European Shippers’ Council (ESC) heeft de nieuwe Eurocommissaris van Transport, Violeta Bulc (links op de foto), een actieplan gepresenteerd. Het zijn de voor verladers belangrijke punten waarvan de Europese Commissie werk moet maken.

De nieuwe secretaris-generaal van de Europese koepelorganisatie voor verladers, Nik Delmeire, hamerde bij de Commissaris op een gelijk speelveld voor handels- en productiebedrijven in Europa. Ook moet de de Europese Commissie handelsbarrières wegnemen. Bulc zei graag met de ESC samen te willen werken.

Handelsbarrières

In Europa gelden er bijvoorbeeld beperkingen voor het inzetten van buitenlandse vervoersbedrijven voor opdrachten binnen één land  en verschilt het maximaal toegestane gewicht en lengte van vrachtauto’s per lidstaat.

Regelbrij

Volgens de ESC vullen lidstaten details van Europese wet- en regelgeving nog te vaak zelf in, wat tot een aanzienlijke hoeveelheid regels leidt die per land verschillen. Ook ontbreekt het aan één loket, waardoor bedrijven bij veel verschillende instanties hun zaken moeten regelen.

Afvalstromen

Delmeire noemde in het gesprek met de commissaris specifiek de handelsbarrières in het  vervoer van afvalstoffen. Bedrijven die in verschillende landen actief zijn, krijgen door verschillen in de interpretatie, uitvoering en toezicht te maken met een enorme regelbrij. Administratieve procedures maken zeventig procent van de aan vervoer verbonden kosten uit.