21-04-2017  Na een spoedbijeenkomst over de capaciteitsproblemen in de containerlijnvaart, heeft de European Shippers’ Council (ESC) een meldpunt opgezet om de gevolgen voor verladers in kaart te brengen.

Ondercapaciteit

Sinds februari worden verladers in de zeevaart geconfronteerd met ondercapaciteit in de containerlijnvaart, waardoor containers soms niet worden meegenomen, prijzen omhoog schieten en contracten eenzijdig worden opengebroken. De capaciteitsproblemen worden veroorzaakt dooreconomische groei (vooral Europa richting Azië), een aantal schepen die niet zijn uitgevaren in verband met Chinees nieuwjaar en de vorming van nieuwe allianties in de containerlijnvaart.

Situatie

Handels- en productiebedrijven zeggen dat de situatie van de afgelopen maanden in hun carrière nog niet eerder hebben meegemaakt. De gevolgen van het gebrek aan capaciteit zorgen voor verstoring van zowel het logistieke als productieproces van veel bedrijven. Om deze problemen in kaart te brengen, zette de ESC, de Europese koepelorganisatie voor verladers waarvan ook evofenedex deel uitmaakt, een meldpunt op waar verladers melding kunnen maken van de problemen in de containerlijnvaart en de gevolgen hiervan.

Meldpunt

ESC wil het meldpunt tot eind juni in de lucht houden om dat vanuit de markt stemmen opgaan dat een groot deel van de containerlijnvaart weer genormaliseerd zou moeten worden. Indien het meldpunt aantoont dat dit niet het geval is, wordt het onderzoek langer voortgezet, en wordt de informatie tevens gebruikt om de betrokken instanties hierover te informeren.

Bedrijven die ook melding willen maken van ondercapaciteit, kunnen contact opnemen met Rogier Spoel, beleidsadviseur zeevracht bij evofenedex.