14-07-2016  De Europese Commissie is akkoord gegaan met de toezegging van veertien containerreders om hun tarieven transparanter te maken. Zij zullen hun prijsstijgingen niet meer als een vaste prijs in advertenties aankondigen.

Geen onderzoek

Die praktijk betekende dat andere reders na een publicatie hun tarieven eveneens gingen verhogen. Dat leek marktwerking, maar het had alle schijn van afspraken tussen reders over prijsvorming. Door de toezegging heeft de Europese Commissie besloten het eerder aangekondigd onderzoek naar prijsafspraken niet voort te zetten.

Transparantie

Volgens de Commissie bieden de reders door hun toezeggingen transparantie in de tarieven en is het moeilijker om prijsafspraken te maken. De reders zullen hun tariefaankondigingen als maximumprijzen bekend maken.

Verladers teleurgesteld

In een reactie op de beslissing heeft de European Shippers Council (ESC) laten weten te blijven ijveren voor een grondige herziening van de mededingingsregels in de scheepvaart. De toezegging betekent niet dat er geen afspraken tussen reders mogelijk zijn, omdat zij prijsaanpassingen tot 31 dagen voor inwerkingtreding kunnen aankondigen.

Mondiale aanpak nodig

Volgens de Europese koepelorganisatie van verladers is de Europese Commissie er door deze beslissing niet in geslaagd om het probleem van marktbeïnvloeding door prijsafspraken aan te pakken. Het is een mondiaal probleem dat mondiaal moet worden aangepakt.

Juridisch bindend

De Commissie heeft toezeggingen gekregen van: CMA CGM, COSCO, Evergreen, Hamburg Süd, Hanjin, Hapag Lloyd, HMM (Hyundai), Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, UASC en ZIM. De toezegging van de reders wordt door het besluit van de Europese Commissie juridisch bindend.