26-07-2016  Denis Choumert , de voorzitter van de Europese koepelorganisatie voor verladers European Shippers’ Council (ESC), treedt toe tot het bestuur van de The International Air Cargo Association (TIACA). Choumert wil vanuit deze functie luchtvracht aantrekkelijker maken voor verladers.

‘Luchtvracht efficiënter’

“Als voorzitter van de ESC, die middels de Global Shippers’ Alliance ook nauw samenwerkt met verladersorganisaties in Azië en Noord-Amerika, ben ik zeer verheugd toe te treden tot het bestuur TIACA. Aangezien wij de gebruiker van luchtvracht vertegenwoordigen, ben ik vastberaden om met alle partners binnen de luchtvrachtketen deze modaliteit nog efficiënter, milieuvriendelijker en veiliger te maken om zodoende luchtvracht voor goederenvervoer aantrekkelijker te maken”, aldus Choumert.

Multimodaliteit

Choumert neemt tijdens het Air Cargo Forum in oktober in Parijs ook deel aan een paneldiscussie over multimodaliteit die wordt voorgezeten door Enno Osinga (Vicevoorzitter TIACA). Ook zal de ESC een Air Cargo Summit organiseren tijdens het ACF om verladers en de rest van de keten rond de tafel te brengen om de uitdagingen in de luchtvrachtsector gezamenlijk aan te gaan.

Een aantal luchtvrachtverladers maakt tijdens de ACF ook hun opwachting, zoals Chanel, Tosoh en Sodexi. “TIACA is toegewijd om de gehele luchtvrachtketen te verbinden en te vertegenwoordigen, daarom is het van essentieel belang dat de verlader een stem heeft in het bestuur van TIACA”, aldus TIACA-voorzitter Sanjiv Edward.