De European Shippers’ Council (ESC), de Europese koepelorganisatie van verladers, heeft met een brandbrief bij het Europees Parlement aangedrongen op grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de nieuwe Union Customs Code (UCC).

Procedures

Over een jaar wordt het Communautair Douane Wetboek (CDW) vervangen door de Union Customs Code (UCC). Door deze verandering moeten de procedures in de internationale handel eenvoudiger worden en elektronisch verlopen.

Discussie

De Europese Commissie heeft de tekst voor de UCC aan de lidstaten voorgelegd en vraagt de nationele overheden om binnen twee maanden te reageren. Daarna spreekt het Europees Parlement zich over de tekst uit.

Bezwaren

De European Shippers’ Council ziet in de huidige tekst een aantal bezwaren. ‘We willen wijzigingen die voor het bedrijfsleven belangrijk zijn,’ zegt Godfried Smit, policy manager bij de ESC. ‘Zo willen wij dat de maandaangifte een volwaardig alternatief blijft voor de aangifte per transactie. Als dat niet zo is gaan we een flink aantal jaren terug in de tijd.’

Gesprekken

De ESC praat in september met de permanente vertegenwoordigers van lidstaten en met leden van het Europees Parlement. Smit adviseert bedrijven die binnen Europa handel drijven om zich op de komende veranderingen voor te bereiden.

Kansen

Ook voor de internationale handel naar en vanuit Nederland heeft de nieuwe UCC veel gevolgen. Smit: “Bedrijven moeten zich goed realiseren dat de nieuwe regels kansen en bedreigingen bieden. Bedrijven moeten zich goed voorbereiden op de overgang naar de nieuwe regelgeving”.

Voorlichting

Voor eind 2015 begin 2016 organiseren EVO en de Belgische zusterorganisatie OTM voorlichtingsbijeenkomsten. Op 17 november organiseert OTM de ‘Dag van de Verlader’  en die zal hoofdzakelijk in het teken staan van de nieuwe Europese douaneregels.  EVO-leden kunnen daaraan deelnemen voor het OTM-ledentarief.

 

Leden van EVO kunnen met telefonische vragen altijd terecht bij de helpdesk  ‘Internationaal Ondernemen’. Telefoon: 079-3467246