18-06-2015  De drie belangrijkste mededingingsautoriteiten ter wereld, MOFCOM uit China, FMC uit de Verenigde Staten en de Europese Commissie, bepalen vandaag een gezamenlijke strategie voor allianties in de containervaart. Ter voorbereiding hierop heeft de European Shippers’ Council (ESC) een white paper gestuurd aan de Europese Commissie (zie bijlage ESC White Paper on Competition).

Consolidatie 

Volgens EVO is het duidelijk dat de consolidatie van de containerrederijen naar vier allianties de aandacht verdient van de mededingingsautoriteiten. Deze consolidatie wordt zonder twijfel gestuurd door de tendens om services te stroomlijnen, kosten te drukken en de gebruikte schepen te optimaliseren.

Het blijft echter zaak ook alert te blijven op de potentiële risico’s die deze concentratie met zich meebrengt, zoals minder rechtstreekse verbindingen, een verhoogde transittijd en kunstmatig ingrijpen in de capaciteit. De nodige waarborgen en procedures om de nadelen te ondervangen zijn dan ook noodzakelijk.

Controle 

Daarom wil ESC de mededingingsautoriteiten erop wijzen dat het noodzakelijk is om samenwerking tussen containerrederijen aan een voorafgaande controle te onderwerpen. Voor de hierboven vermelde vergadering vragen de Europese verladers nadrukkelijk om het concept ‘relevante markt’ te gebruiken in de analyse, zodat marktaandeel op een uniforme wijze wordt berekend.

Geharmoniseerd dossier

Daarnaast dringt ESC erop aan een geharmoniseerd dossier op te stellen dat containerrederijen overal ter wereld moeten gebruiken om de mededingingsautoriteiten te informeren over de invulling van de samenwerking, zoals de omvang van de voorgenomen samenwerking, de onderliggende samenwerkingsstructuur en de gedeelde scheepscapaciteit. Het dossier moet worden opgemaakt voor elke vorm van samenwerking, operationeel of technisch, ongeacht de omvang en moet openbaar zijn, zodat andere marktdeelnemers feedback kunnen geven.

Vrije concurrentie

Als lid van ESC staat EVO volledig achter dit voorstel. Het white paper bevat eveneens de acties die ESC al heeft ondernomen en nog zal ondernemen om de vrije concurrentie in de containerlijnvaart te waarborgen.