15-05-2014  Handel in goederen en diensten, investeringen, telecommunicatie, milieu, arbeid en energie staan vanaf 19 mei op de agenda tijdens de vijfde onderhandelingsweek over het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de EU, ook bekend als transatlantic trade and investment partnership of kortweg TTIP.

Handelsbarrières

Omdat de handelstarieven tussen de EU en de VS relatief laag zijn, is er in het akkoord het meest te winnen bij het wegnemen van de zogenoemde non-tarifaire handelsbarrières. Volgens onderzoeken is de potentiële winst van een akkoord 3 tot 3,5 procent van het Europees bruto binnenlands product. Voor Nederland kan dit percentage hoger zijn, omdat de economie voor een groot deel afhankelijk is van handel.

Procedures en controles

Sinds de start van de onderhandelingen in Washington heeft EVO aangedrongen op een verregaand akkoord op handelsfacilitatie. Dit moet de procedures en controles voor het verkeer van goederen over de Europees-Amerikaanse landsgrenzen verbeteren en bijbehorende administratieve lasten verlagen. Vooral door de strenge wetgeving voor exportcontrole en door de veiligheidseisen die de VS stellen, brengt handel met dat land nog altijd hoge administratieve lasten met zich mee. Ook betere samenwerking tussen overheidsdiensten aan de grens en eenduidige oorsprongsregels moeten wat EVO betreft op de agenda staan.