01-08-2012 De handelsbeperkende maatregelen die China, Brazilië, Argentinië in het leven hebben geroepen, moeten worden aangepakt. Dat vindt verladersorganisatie EVO. Ook Rusland, dat deze maand lid wordt van de Wereld Handelsorganisatie (WTO), moet worden aangesproken op handelsbarrières.

Stagneert

Dit is nodig omdat de handel met landen buiten de Europese Unie (EU), in het bijzonder met deze landen, nog altijd toeneemt terwijl de handel binnen de EU wegens de economische situatie stagneert. Uit onderzoek blijkt dat de genoemde landen bovenaan staan als het gaat om belemmerende maatregelen. Nederlandse productie- en handelsbedrijven zijn erg op export gericht en hebben hier veel last van.

Daarom wendt de verladersorganisatie zich tot het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met de oproep dit te agenderen bij de Commissie. EVO wil dat de Europese Commissie eerst duidelijk in kaart brengt welke handelsbelemmeringen er precies zijn. Daarna is het aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om uit te zoeken welke maatregelen de Nederlandse bedrijven treffen.

Dwingen

Als dat allemaal duidelijk is, moet de Europese Commissie aan de bel trekken bij de WTO. Die biedt namelijk de mogelijkheid om door middel van een zogenoemde panelprocedure landen te dwingen maatregelen terug te draaien die in strijd zijn met de uitgangspunten van de WTO. Als landen die uitspraak niet volgen, kan de WTO hen hiertoe dwingen door strafmaatregelen te nemen bij invoer uit die landen in de EU.