Zoetermeer, 1 augustus 2012

Ook handelsbarrières Rusland bij toetreding WTO agenderen

Verladersorganisatie EVO, die opkomt voor de logistieke belangen van Nederlandse bedrijven die internationaal opereren, roept de Europese Commissie op om de nieuwste golf aan handelsbeperkende maatregelen van China, Brazilië en Argentinië aan te pakken. De verladersorganisatie wil ook dat Rusland, dat deze maand lid wordt van de Wereld Handelsorganisatie (WTO), wordt aangesproken op handelsbarrières. Volgens EVO zijn deze acties nodig, omdat de handel met landen buiten de EU – in het bijzonder met deze landen – nog altijd toeneemt terwijl de handel binnen de EU wegens de economische situatie stagneert. Bij uitstek voor een handelsland als het onze is het slechten van handelsbarrières van belang. Daarom wendt de verladersorganisatie zich met dit verzoek tevens richting het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met de oproep dit te agenderen bij de Commissie.

Verborgen belemmeringen

Onlangs bleek uit onderzoek dat de genoemde landen bovenaan staan als het gaat om belemmerende maatregelen. Nederlandse productie- en handelsbedrijven hebben hiervan, met een op export gerichte oriëntatie, veel last. EVO wil dat de Europese Commissie eerst duidelijk in kaart brengt welke handelsbelemmeringen er precies zijn; het is aan het ministerie van EL&I om daarbij scherp oog te houden voor die maatregelen die de Nederlandse bedrijven treffen. Dat is nodig, omdat het in veel gevallen gaat om verborgen maatregelen, die product gerelateerd en / of technisch van aard zijn of omdat het in formele zin gaat om bijvoorbeeld nationaal milieubeleid, terwijl het eigenlijke beleidsdoel is het beschermen van de nationale handel.

Afdwingen via WTO

Rusland, China, Brazilië en Argentinië hebben de laatste maanden nieuwe handelsbarrières voor de EU en dus ook voor Nederland opgeworpen. Het is daarom van groot belang dat de Europese Commissie aandacht blijft besteden aan het naleven van internationale handelsafspraken.  Aangezien twee van de drie landen al lid zijn van de WTO en Rusland dat deze maand wordt, moet de Europese Commissie daar aankloppen. De WTO biedt namelijk  de mogelijkheid om door middel van een  zogenoemde panelprocedure (een soort internationale rechtspraak) landen te dwingen maatregelen die in strijd zijn met de uitgangspunten van de WTO terug te draaien. Als landen die uitspraak niet volgen, kan de WTO hen hiertoe  dwingen door strafmaatregelen te nemen bij invoer uit die landen in de EU. Het belang van deze panelprocedures neemt volgens verladersorganisatie EVO toe door de recente golf van nieuwe handelsbarrières.  EVO roept de Europese Commissie dan ook op niet te schromen de instrumenten van de WTO te gebruiken tegen kwaadwillende landen. EVO roept ook het Ministerie van EL&I op het Nederlands exportbelang nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de Europese Commissie en vervolgstappen scherp in de gaten te houden.