08-01-2016  De Europese Commissie ziet geen bezwaren in de overname van TNT Express door FedEx. De Europese mededingingsautoriteit heeft vrijdag onvoorwaardelijk goedkeuring gegeven aan de overname waarmee een bedrag van 4,4 miljard euro is gemoeid.

Onderzoek

Beide bedrijven meldden eind oktober al dat de Europese Commissie geen bezwaren had tegen de fusie. In juli werd een onderzoek ingesteld naar de overname van TNT. De Europese Commissie onderzocht of er door de overname van TNT door FedEx onvoldoende concurrentie over zou blijven, vooral bij de bezorging van kleine pakketten. Dit zou kunnen leiden tot hogere tarieven. Na onderzoek bleek deze vrees ongegrond, aangezien FedEx momenteel niet over een fijnmazig netwerk in Europa beschikt.

Complementair

De dienstverlening van FedEx en TNT is complementair aan elkaar, waardoor er niet direct sprake is van het wegvallen van concurrentie op de expressmarkt. EVO gaat er dan ook vanuit dat het serviceniveau door voldoende concurrentie in de expressmarkt gehandhaafd blijft. Desalniettemin zal EVO de komende periode scherp blijven toezien op het daadwerkelijke concurrentie- en serviceniveau - zoals bijvoorbeeld de palletservice van TNT - op de expressmarkt naar aanleiding van de overname van TNT door FedEx.