21-03-2017  Het Europees Hof van Justitie heeft recent geoordeeld dat een werkgever zijn werknemers mag verbieden om religieuze symbolen te dragen tijdens het werk mits dit verbod duidelijk staat omschreven in het bedrijfsreglement.  

Neutraliteit

Volgens de hoogste rechtsinstantie van de EU, is het legitiem als de werkgever richting klanten neutraliteit willen uitstralen. In het bedrijfsreglement moet dan worden vastgelegd dat het zichtbaar  dragen van ‘enig politiek, filosofisch of religieus teken’ op de werkvloer verboden is.

Discriminatie


Indien een werkgever het bedrijfsreglement niet aanpast op dit punt kan het niet worden uitgesloten dat er wel sprake is van discriminatie bij het dragen van een hoofddoek.
In Nederland hebben de afgelopen jaren voornamelijk bij de overheid dergelijke geschillen gespeeld. Zo wees de rechtbank in Rotterdam een sollicitante af voor de functie van griffier omdat zij een hoofddoek droeg. 

Rechten van de mens

Ook de gemeente Tilburg weigerde een vrouwelijke stagiaire omwille van het dragen van een hoofddoek omdat dit de (non-verbale) communicatie met collega’s zou belemmeren. Niettemin werden beide instanties bekritiseerd door het College van de rechten van de Mens die meende dat het dragen van een hoofddoek in deze gevallen geen rechtvaardiging vormden om deze vrouwen af te wijzen voor de desbetreffende functies.

Veiligheid

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben laten weten geen praktijkvoorbeelden te kennen uit het bedrijfsleven waar problemen met hoofddoekjes speelden. Doorgaans wordt het dragen van een hoofddoek toegestaan zolang dit de veiligheid niet in gevaar brengt zoals bij het bedienen van bepaalde machines.

Werkgevers

Niettemin kunnen Nederlandse werkgevers de uitspraak van het Europese Hof zien als een mogelijkheid om sollicitanten met hoofddoekjes te weren vanwege de wens om neutraliteit uit te willen stralen.