19-10-2011  De Europese Commissie wil een betere infrastructuur, duurzamere energie en sneller dataverkeer in Europa. Voor de aanleg en realisatie hiervan is de EU bereid miljarden euro’s beschikbaar te stellen via de uitgifte van speciale obligaties. Private partijen moeten zo bereid zijn projecten aan te gaan.

Banen en betere concurrentiepositie

De Europese Commissie presenteerde woensdag het plan ‘Europa verbinden’, dat goed is voor 50 miljard euro aan investeringen in transport, energie en digitale netwerken. De forse investeringen zullen banen creëren en Europa's concurrentiepositie een duw in de rug geven, verwacht de EU. Voor de verbetering van wegen tussen bijvoorbeeld lidstaten is 31,7 miljard euro beschikbaar. De energiesector kan rekenen op circa 9 miljard euro, evenals de telecom- en ICT-sector.

Proef

EU-commissievoorzitter Barrosso hoopt dat er volgend jaar met een proef kan worden begonnen, onder leiding van de Europese Investeringsbank (EIB). De plannen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en door de lidstaten.

Ecocombi

TLN en EVO vinden de plannen van de Europese Commissie een stap in de goede richting, maar missen de rol die lzv’s, ook wel ecocombi’s genoemd, spelen in het internationaal vervoer. Gebruik hiervan is is nu alleen in een beperkt aantal lidstaten toegestaan, waaronder Nederland, maar mogen niet de grens over. De ecocombi draagt juist bij aan het verduurzamen en efficiënter maken van vervoer.

Spoornetwerk

Verder vindt EVO het een goede zaak dat de Europese Commissie investeert in het Europese spoornetwerk. Maar dit is alleen effectief als lidstaten overgaan tot het liberaliseren van hun spoornetwerk. Internationaal spoorvervoer verloopt nu stroef en inefficiënt, waardoor verladers niet optimaal gebruikmaken van het spoor.