24-11-2011  Onlangs is de Europese lijst gepubliceerd met grondstoffen of halffabricaten waarvoor een schorsing van de invoerheffing is aangevraagd per 1 juli 2012. Deze lijst moet nog worden beoordeeld door de Europese Commissie.

Concurrentie

Wanneer een bedrijf een van de producten op de lijst of een soortgelijk product produceert in de EU, kan een tariefschorsing een bedreiging vormen voor zijn concurrentiepositie. Als dit het geval is, kan het bedrijf bezwaar aantekenen tegen de tariefschorsing. Dit bezwaar moet uiterlijk 8 december zijn ingediend bij het ministerie van EL&I.

Zelf aanvraag indienen

Het is ook mogelijk zelf een aanvraag voor tariefschorsing in te dienen. De eerstvolgende deadline is 1 februari 2012. Een aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het product waarop de schorsing wordt aangevraagd, is een grondstof of een halffabricaat dat niet of onvoldoende aanwezig is in de EU
  • het geïmporteerde product ondergaat in de EU een verdere bewerking
  • de besparing aan invoerrechten bedraagt jaarlijks minimaal 20.000 euro
  • het aanvragende bedrijf heeft geen exclusieve handelsovereenkomst gesloten voor de import

Bescherming interne markt

De Europese Unie (EU) beschermt de interne markt door invoerrechten te heffen op grondstoffen of producten van buiten de EU. Europese leveranciers zijn daardoor goedkoper dan leveranciers van buiten de EU. Sommige producten of grondstoffen worden echter niet of nauwelijks geleverd in de EU. Bescherming van de Europese leveranciers is dan niet nodig, invoerrechten kunnen de productie zelfs onnodig duur maken.

Tariefschorsing

Op verzoek van individuele bedrijven kan de EU de invoerrechten dan laten vervallen, dit heet tariefschorsing. Bedrijven kunnen dit aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Aanvragen

De Europese Commissie verzamelt de aanvragen uit alle Europese landen en beoordeelt deze. Als een aanvraag is goedgekeurd, is de tariefschorsing geldig voor een periode van 5 jaar. Alle bedrijven in de EU kunnen dan profiteren van deze tariefschorsing.