19-05-2015  De Europese Commissie heeft vandaag besloten een inbreukprocedure te starten tegen Duitsland vanwege de nationale wetgeving op het terrein van het minimumloon. Duitsland was in een eerder stadium in de gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen de bezwaren van de Commissie.

Verder onderzoek

Met dit besluit lijkt de Commissie voldoende grond te zien voor een verder onderzoek van de vraag of de handhaving van het minimumloon ten koste gaat van het vrije verkeer van goederen.

Bewijs

De Duitse autoriteiten vragen onder meer bij transport van en naar Duitsland bewijs (vertaald in het Duits) waarmee kan worden aangetoond dat het juiste loon is betaald. Ook Frankrijk heeft een dergelijke wet op de plank liggen (Wet Marcon).

Hoge administratieve lasten

EVO vindt het besluit van de Commissie terecht, omdat dit soort nationale regels leidt tot hoge administratieve lasten bij het vervoer van goederen binnen Europa.