17-04-2013  De Europese Commissie start met onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Marokko. De eerste ronde vindt plaats in de week van 22 april. De inzet is de handelsstromen te vergroten door zoveel mogelijk handelsbarrières weg te nemen.

Onder meer de volgende onderwerpen komen in het vrijhandelsakkoord aan de orde:

  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen
  • intellectueel eigendomsrecht
  • overheidsaanbestedingen
  • duurzame ontwikkeling
  • technische barrières
  • (duurzame) energie
  • handel in diensten
  • investeringen

Kenmerkend voor dit akkoord is de intentie om een specifiek hoofdstuk op te nemen dat wordt gewijd aan energie. Dit om investeringen in duurzame energie in Marokko te vergemakkelijken en gezamenlijke projecten op dit terrein te faciliteren. Onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met met Egypte, Tunesië en Jordanië volgen naar verwachting in een later stadium.

Nederlandse inzet/verwachtingen

De Europese Commissie voert namens de lidstaten de onderhandelingen met Marokko. Het is zaak dat zij hierbij ook de specifieke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven goed naar voren brengt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verneemt daarom graag van ondernemers de belemmeringen waar zij in Marokko tegenaan lopen of kansen die zij daar zien.

Meer informatie

Ondernemers kunnen hun opmerkingen, vragen en wensen sturen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH). Zij kunnen daarbij ook aangeven of zij interesse hebben in een belanghebbendenbijeenkomst. Contactpersoon: Frans Verkaart, e-mail: Frans.Verkaart@minbuza.nl, telefoon 070 3484 553.