10-08-2011  De Europese Commissie heeft een groenboek gepubliceerd voor ‘Dual-Use’-goederen. Dit zijn goederen die een militair gebruiksdoel kunnen hebben maar ook voor burgerdoeleinden kunnen worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor stalen buizen met een bepaalde diameter en kwaliteit.

In het kader van het groenboek start de Europese Commissie een breed publiek debat over het functioneren van de huidige Europese controle op deze goederen.

Een groenboek (green paper) is een document dat wordt uitgebracht door de Europese Commissie waarin zij een probleem inventariseert en aanbevelingen doet voor het te voeren beleid. De Commissie nodigt overheden en andere organisaties uit om binnen een bepaalde termijn op het groenboek te reageren. Hiervoor heeft de commissie een document met vragen opgesteld.

Mede op basis van de reacties kan de Commissie een witboek (white paper) opstellen, waarin zij met een concreet voorstel voor een wettekst komt. Het is dus van belang dat de stem van de verlader zo luid mogelijk klinkt om het beleid in de gewenste richting om te buigen.

Verladers en andere belanghebbenden kunnen de vragen in het document beantwoorden en e-mailen