05-04-2016  De Europese Unie wordt steeds belangrijker voor Nederlandse ondernemers. Ook zien exporteurs de Verenigde Staten als een belangrijke groeimarkt en zien zij kansen in nieuwe markt Iran.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Trends in Export van EVO, Fenedex en kredietverzekeraar Atradius. De organisaties presenteren alle resultaten van dit onderzoek op 7 april op het congres Trends in Export.

Uit het onderzoek bleek dat Nederlandse ondernemers hun exportomzet voor het vierde opeenvolgende jaar op rij harder zagen groeien: in 2015 met 9 procent. Voor 2016 verwachten zij een stijging van 10 procent.

Vrije verkeer

De EU blijft van groot belang voor de export van Nederlandse bedrijven. De omzet die exporteurs binnen de EU realiseerden, steeg dit jaar zelfs weer iets: van 66 naar 69 procent. Niet eerder was dit percentage binnen de Unie zo groot.

Ondernemers zien het vrije verkeer van goederen en diensten, de makkelijke markttoegang en de gezamenlijke munt als de belangrijkste voordelen van de EU. De verschillen in regelgeving tussen lidstaten en de complexiteit ervan noemen zij als grootste nadelen . EVO en Fenedex blijven zich daarom hard maken voor de interne Europese markt.

'VS hot, BR(IC) not'

De VS voeren de top vijf van meest populaire exportbestemmingen in 2015 buiten de EU aan. Het land staat hiermee voor het eerst op een gedeelde eerste plaats met Zwitserland. In 2011 stonden de VS nog op een vijfde plek. De VS doen het ook goed als nieuwe exportmarkt – voor 2016 noemen ondernemers de VS het vaakst als nieuw afzetgebied. Volgens EVO en Fenedex benadrukken deze cijfers de noodzaak voor een goed handelsverdrag met de VS dat douaneprocedures vereenvoudigt. 

BRIC-landen Rusland en Brazilië doen het minder goed en zakken in alle rangordes weg. China kwam nieuw in de top vijf exportbestemmingen buiten de EU binnen.

Iran

UIt het onderzoek blijkt ook dat nu het Westen, Rusland en China de economische en financiële sancties tegen Iran afbouwen, de interesse van Nederlandse ondernemers in deze 'groeimarkt' sterk toeneemt.

Hoewel Nederlandse ondernemers dus staan te popelen om zaken te doen in Iran, blijkt dit in de praktijk nog lastig omdat het betalingsverkeer niet of nauwelijks op gang komt. EVO en Fenedex roepen Nederlandse banken daarom op om op zoek te gaan naar mogelijkheden om het betalingsverkeer met Iran weer op te starten zoals wel is toegestaan.

Oekraïne

Vorige week maakten EVO, Fenedex en Atradius al bekend dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ondernemers die in de regio actief zijn, grotendeels voor het associatieverdrag met Oekraïne zijn. Als er een verdrag tussen de EU en Oekraïne komt, verwachten veel ondernemers daar makkelijker zaken te kunnen doen. Van deze ondernemers zegt dan ook 59% 'voor' het verdrag te gaan stemmen.