11-2-2014  Verschillen tussen de Europese lidstaten in de toegestane gewichten van vrachtauto’s zijn Nederlandse bedrijven een doorn in het oog. Zwaardere vrachtauto’s mogen de grenzen van EU-lidstaten vaak niet over, zelfs niet als in twee landen dezelfde regels gelden. 

Uitstel

Vandaag zou het Europees Parlement debatteren over de maten en gewichten in het wegvervoer. Het Europees Parlement besloot de stemming echter uit te stellen.

Nadelig

EVO verwacht dat, mede door de Europese verkiezingen in mei, het wetgevingsproces door het uitstel grote vertraging oploopt. Volgens EVO is dit nadelig voor bedrijven die hun goederen naar andere EU-lidstaten (laten) vervoeren. De huidige wetgeving jaagt bedrijven onnodig op kosten omdat ze meerdere vrachtauto’s in moeten zetten.

Gewicht

Volgens EU-richtlijnen mag een vrachtauto maximaal 40 ton wegen, maar landen mogen hier nationaal van afwijken. Zo mogen vrachtauto’s in Nederland maximaal vijftig ton wegen. In België, Frankrijk en Italië gelden maximumgewichten van 44 ton. Toch mag een Nederlandse vrachtwagen van 44 ton niet naar Italië rijden, want 40 ton is in het Europees vervoer de grens. Volgens EVO past dit niet bij de ideeën over de interne markt.

Frustratie

Dit leidt tot frustratie van veel handels- en productiebedrijven en maakt de inzet van meer auto’s nodig dan wenselijk.

EVO werkt aan een top-10 van Europese regels waarvan haar leden de meeste hinder ondervinden. De Europese beperkingen voor de lengte en het gewicht van vrachtauto’s zal hoog staan in die top-10, blijkt uit een tussenstand in de peiling.