Zoetermeer, 11 februari 2014

EVO: beslissing internationaal vervoer op lange baan

Het Europees Parlement heeft een stemming over de toegestane gewichten van vrachtauto’s uitgesteld. Zwaardere vrachtauto’s mogen de grenzen van EU-lidstaten nu vaak niet over – zelfs niet als in twee landen dezelfde maximumgewichten gelden. Vandaag zou er gestemd worden over een voorstel om dit wel toe te staan.

Verladersorganisatie EVO verwacht dat, mede door de Europese verkiezingen in mei, het wetgevingsproces grote vertraging oploopt. Volgens EVO is dit nadelig voor bedrijven die hun goederen naar andere EU-lidstaten (laten) vervoeren. De huidige wetgeving jaagt bedrijven onnodig op kosten omdat ze meerdere vrachtauto’s in moeten zetten.

Gewicht

Volgens EU-richtlijnen mag een vrachtauto maximaal 40 ton wegen, maar landen mogen hier nationaal van afwijken. Zo mogen vrachtauto’s in Nederland maximaal vijftig ton wegen. In België, Frankrijk en Italië gelden maximumgewichten van 44 ton. Toch mag een Nederlandse vrachtwagen van 44 ton niet naar Italië rijden – Europese wet- en regelgeving verbiedt dit. In Benelux-verband zijn afspraken gemaakt die dit wel toestaan, maar om naar andere landen te rijden is een Europese wetswijziging nodig.

Frustratie

Mede door de beperkingen is volgens EVO van één Europese vervoermarkt nog geen sprake. Dit tot frustratie van veel handels- en productiebedrijven, die bovendien stellen dat de inzet van meerdere vrachtauto’s het milieu niet ten goede komt. EVO werkt aan een top-10 met daarin Europese regels waarvan haar leden de meeste hinder ondervinden. De Europese beperkingen voor de lengte en het gewicht van vrachtauto’s zal hoog staan in die top-10.