24-04-2014  De EU heeft besloten eenzijdige handelspreferenties te verlenen aan Oekraïne. Dit naar aanleiding van de huidige situatie in dat land. De verleende preferenties zijn dezelfde als afgesproken in het handelsakkoord tussen de EU en Oekraïne. Het is de bedoeling dat Oekraïne op termijn ook handelspreferenties aan de EU verleent conform dit akkoord.

Tijdelijke maatregel

Deze tijdelijke maatregel is ingegaan op 23 april en is tot uiterlijk 1 november 2014 van kracht. De Oekraïense Kamers van Koophandel zijn aangewezen als de autoriteiten in Oekraïne voor de verstrekking van benodigde oorsprongsdocumenten (EUR.1).

Krim

Deze maatregel geldt niet voor goederen afkomstig uit de Krim. Oorsprongsdocumenten die zijn afgegeven door de Kamer van Koophandel op de Krim en de Kamer van Koophandel in Sebastopol zijn dan ook expliciet uitgesloten.