23-05-2012  Zuid-Europese havens moeten een deel van de transportstromen naar Noord-Europese havens, zoals Rotterdam, kunnen overnemen. Daarom moeten die zeehavens concurrerender worden en beter gaan werken.

Dat vindt Europees commissaris Siim Kallas (Transport). Hij presenteerde donderdag voorstellen om de 319 belangrijkste havens aan de Europese kust op te waarderen.

Achterland

De havens moeten volgens Kallas efficiënter en klantgerichter werken. Ook moeten de transportverbindingen met het achterland beter worden. De grootste Europese havens Rotterdam, Antwerpen en Hamburg doen het goed, maar dreigen te verstoppen. In Zuid-Europese havens ontbreekt de nodige doelmatigheid, of is sprake van overcapaciteit, aldus de EU-transportcommissaris.

Scheefgroei

Van de Europese in- en uitvoer gaat 74 procent via zeehavens. De grote drie handelen daarvan een vijfde af. De Europese Commissie ziet dat als scheefgroei, die ‘leidt tot congestie en extra kosten voor verladers, vervoersbedrijven en consumenten’. Volgens Brussel kunnen de nieuwe voorstellen leiden tot een besparing van 10 miljard euro tegen 2030 voor de Europese economie.

Betere dienstverlening

EVO is het met Kallas eens. ‘Meer concurrentie tussen de havens leidt tot een betere dienstverlening, lagere transportkosten en een beter milieu door kortere vaarroutes. Bovendien is voor verladers een breed aanbod van goede havens in Europa van belang om calamiteiten te kunnen omzeilen, zoals stakingen of vaarwegversperringen’, aldus EVO.