01-03-2012  De Tweede Kamer heeft gisteren gedebatteerd over de voorgenomen subsidieregeling voor Euro-VI-vrachtauto’s. Het gaat om een regeling ter grootte van 40 miljoen euro die het afgelopen jaar zorgvuldig is voorbereid door overheid en bedrijfsleven.

Vergroening

Tot verbazing van het bedrijfsleven kwam met name vanuit de VVD de vraag opeens naar voren of de subsidie niet beter kan worden besteed aan het versnellen van de vergroening in het wegvervoer. Investeringen in elektrische aandrijving en biogas zouden beter zijn voor de luchtkwaliteit in steden dan de stimulering van Euro VI.

Lange baan

Staatssecretaris Atsma van Milieu reageerde niet afwijzend op de suggestie van de VVD. Sterker nog, de staatssecretaris heeft een besluit over een eventuele subsidieregeling voor Euro VI op de lange baan geschoven.

Ommezwaai

EVO is echt verbijsterd over deze plotselinge ommezwaai van de Tweede Kamer en de staatssecretaris, met name omdat overheid en bedrijfsleven anderhalf jaar lang gezamenlijk hebben toegewerkt naar deze regeling.

Onacceptabel

EVO vreest dat van uitstel afstel komt. Het eventueel afgelasten van de subsidieregeling - en die mogelijkheid hield de staatssecretaris duidelijk open - is voor EVO onacceptabel. Bedrijven hebben met hun investeringen al rekening gehouden met de subsidieregeling voor Euro VI.

Overleg

De staatssecretaris heeft laten weten met de sector in overleg te gaan en voor de zomer definitief uitsluitsel te geven.