01-07-2015  EU-commissaris Violeta Bulc heeft bekendgemaakt dat voor een aantal grote projecten in Nederland (zeesluizen Ijmuiden en doortrekken Betuwelijn) Europese subsidie komt. 

ESC de Europese organisatie waar EVO lid van is heeft hier altijd voor gepleit en is blij dat de bevestiging nu binnen is. De toezegging heeft wel als voorwaarde dat Nederland zelf 80 procent van de investering doet. Dat gebeurt ook.

Corridors

De Europese subsidie past in het Europese programma voor corridors (TEN-T). De corridors verbinden belangrijke maritieme hubs in Europa. Zo vertrekt in Nederland een corridor naar Genua en één naar de Baltische Staten. Op termijn zal ook infrastructuur die aansluit op de corridors (onderliggend wegennet) voor subsidie in aanmerking komen.