19-06-2015  De drie mededingingsautoriteiten van de Europese Commissie, de Verenigde Staten en China hebben na afloop van een top in Brussel op 18 juni verklaard dat zij meer samen zullen optrekken om de vergaande samenwerking tussen containerlijnvaartrederijen te monitoren.

Monitoring

De European Shippers’ Council (ESC), waarvan EVO lid is, heeft hierop aangedrongen bij de Europese Commissie. Verladers, als klanten van de rederijen, vrezen namelijk voor een teruglopende keuzevrijheid tussen rederijen. Inmiddels is 90 procent van alle oost-westverbindingen verdeeld onder vier allianties van rederijen: 2M, Ocean Three, G6 en CKYHE.

Informatie

Het was de tweede keer dat de drie mededingingsautoriteiten bij elkaar kwamen. De vorige keer was in 2013 in Washington. De autoriteiten hebben afgesproken de ontwikkelingen in de containerlijnvaart te monitoren, meer informatie uit te wisselen en onderling beter te communiceren. Ook is er gesproken over handhaving en de uitdagingen waarmee de verschillende autoriteiten worden geconfronteerd, zoals congestie.