Van weg naar water is de manier om duurzaamheidsdoelen te behalen

Leestijd: 1 minuut

6-1-2021 De Europese Commissie wil dat de binnenvaart grotere volumes gaat overnemen van het wegvervoer.  Met een uitgebreid netwerk aan binnenhavens en waterwegen is deze stap voor het Nederlands bedrijfsleven redelijk eenvoudig te maken.

In 2030 wil Brussel 25 procent meer vervoer over water gerealiseerd hebben en uiteindelijk in 2050 moet dat 50 procent zijn. Dit moet helpen de Europese Green Deal te behalen. Doel van de Green Deal is de uitstoot van broeikasgassen de komende 30 jaar met 90 procent te verminderen door transport. Daarnaast komt de commissie met het NAIADES-programma om tegelijkertijd de vloot te vergroenen.  

Verduurzaming modaliteiten

In de Sustainable and Smart Mobility Strategy (SSMS),  gaat de Europese Commissie in op de verduurzaming van alle transportmodaliteiten. Naast de binnenvaart wordt ook aandacht besteed aan de verduurzaming van het wegverkeer, de luchtvaart en het spoorvervoer. Zo wil Brussel in 2030 30 miljoen zero-emissieauto’s op de weg hebben en er moeten 3 miljoen elektrische oplaadpunten zijn. In 2035 moeten de eerste emissieloze zeeschepen en vliegtuigen op de markt zijn.

De Nederlandse overheid stimuleert actief de modal shift van bedrijven van weg naar water, spoor of shortsea in diverse projecten. Zo is er de Modal Shift-regeling ‘2.000 TEU van weg naar binnenvaart’, met als doel het containervervoer op de corridors Oost en Zuid-Oost van weg naar binnenvaart om te buigen. Hierin hebben alle aanbiedende partijen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland, de Logistieke Alliantie én de Topsector Logistiek) hun krachten gebundeld met de doelgroep: vervoerders en verladers.

Gratis Modal Shift Quick Scan

Een ander project loopt via de gratis quickscan van evofenedex. Met deze quickscan kunnen bedrijven kosteloos met een adviseur van evofenedex de mogelijkheden voor de overstap naar water of spoor bespreken. Belangstellenden lezen hier meer over de mogelijkheden van de quickscan. 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder