Europarlementariërs passen plannen mobiliteitspakket drastisch aan

Gemengde gevoelens over voorstel van Europees Parlement

06-06-2018  Het uitsluiten van internationaal transport van de detacheringsrichtlijn en het aanpassen van de cabotageregels door het Europees Parlement is een stapje vooruit, maar draagt niet bij aan het oplossen van het tekort aan wegvervoerdiensten. Het voorstel zorgt er ook niet voor dat de problemen met lange wachttijden en overvolle magazijnen worden opgelost.

Het Transportcomité van het Europees Parlement (EP) stemde dinsdag over de concurrentie in het Europees wegtransport. Het belangrijkste voorstel ging over het uitsluiten van internationaal transport van de detacheringsrichtlijn. In het mobiliteitspakket van de Europese commissie werd voorgesteld om de detacheringsrichtlijn zowel voor internationale als binnenlandse ritten te laten gelden. Dit betekende dat chauffeurs voor delen van internationale ritten recht hebben op het loon van het desbetreffende land. Een onmogelijke opgave om dit met de huidige technieken administratief goed bij te houden. Dit hebben de Europarlementariërs ook ingezien en daarom besloten tot uitsluiting.

Cabotage

Voor de binnenlandse ritten uitgevoerd door een buitenlandse vervoeder geldt wel de verplichting bijvoorbeeld het Nederlands loon uit te betalen als ze hier binnenlandse diensten verrichten. Het Europarlement besloot cabotage maar beperkt toe te laten: buitenlandse vervoerders mogen onbeperkt cabotageritten uitvoeren in twee dagen. Ze moeten dan wel daarna het land verlaten. Na een periode van zeven dagen caboteren in verschillende landen moeten ze terug naar het land van vestiging en daar drie dagen wachten voor ze opnieuw ergens mogen caboteren. Dit voorstel is zeer complex, mogelijk geeft het meer ruimte dan de huidige regelgeving van maximaal drie ritten in zeven dagen, maar wijkt sterk af van het voorstel van de Commissie van vijf dagen onbeperkt caboteren.

Administratieve nachtmerrie

Over het voorstel van het EP zijn we gematigd positief. “Het voorstel kent goede en slechte kanten”, aldus onze algemeen directeur Machiel van der Kuijl. “Het EP erkent gelukkig onze zorgen over de administratieve nachtmerrie die gepaard zou gaan met het toepassen van de detacheringsrichtlijn op internationaal transport. Dat lijkt nu van de baan. Helaas negeren de parlementariërs wel de noodzaak om het aanbod in de wegtransportmarkt écht te verruimen door de cabotageregels te versoepelen. Dit draagt niet bij aan het oplossen van het tekort aan wegvervoerdiensten en zorgt er voor dat onze leden lange wachttijden en overvolle magazijnen kunnen verwachten.”

Verbod nachtrust in de cabine

Omtrent het verbod op slapen in cabine heeft het Parlement het voorstel van Wim van de Camp (CDA) overgenomen. In dat voorstel pleitte hij voor het toestaan van de verlengde wekelijkse rust van 45 uur in de cabine, wanneer er op een bewaakte parking wordt overnacht. Wij kunnen ons vinden in dit compromis, omdat het van belang is dat chauffeurs in gelegenheid worden gesteld nabij de lading en het voertuig te blijven. Daarbij zijn voldoende voorzieningen en capaciteit cruciaal, en is er dus nog werk aan de winkel.

Besluitvorming in het najaar

Het Transportcomité van het EP neemt zelfstandig geen besluiten. Tijdens de Transportraad  donderdag praat minister van Cora van Nieuwehuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over alle voorstellen met haar Europese collega’s onder voorzitterschap van Bulgarije. Daar staan niet de door het EP genomen besluiten op de agenda maar de oorspronkelijke voorstellen. Naar verwachting komt er uit deze vergadering  geen definitieve besluitvorming en wordt de discussie vervolgd in het najaar. Alleen als het EP en de Europese lidstaten het onderling eens worden, komt er uiteindelijk nieuwe wetgeving tot stand. Het verruimen van de cabotagemogelijkheden blijft een van de speerpunten van onze vereniging.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder