Europees Mobiliteitspakket: protectionisme is weer terug

Gemiste kans voor efficiënte ketens en duurzaamheid

18-12-2019  Na ruim 2,5 jaar van dialoog hebben de Raad van Europese Transportministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie vorige week overeenstemming bereikt over een nieuw pakket met maatregelen voor het wegtransport in Europa. Dit Mobiliteitspakket biedt allerlei maatregelen gericht op het wegtransport. Het gaat bijvoorbeeld over het loon van internationale chauffeurs, cabotage (binnenlandse ritten door internationale chauffeurs) en rij- en rusttijden. Wij zijn teleurgesteld in het eindresultaat van de onderhandelingen.

Het Mobiliteitspakket beperkt op diverse manieren de mogelijkheden om internationaal wegtransport flexibel in te zetten, waar wel een eerlijker beloning van internationaal transport wordt gewaarborgd. Dit betekent dat er, ondanks een betere beloning, geen optimale oplossing wordt geboden voor het toenemende chauffeurstekort in de wegtransportsector. Protectionistische beweegredenen van lidstaten hebben te ruim baan gekregen. Dat is een gemiste kans.

Beperkte flexibiliteit door protectionisme

In het Mobiliteitspakket zit een aantal maatregelen die de toegang tot de binnenlandse wegtransportmarkt afschermen. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld de nieuwe cooling off periode van vier dagen na het uitvoeren van drie cabotageritten in een lidstaat en de verplichte terugkeer van het voertuig eens in de acht weken. Eerder deze week plaatsten we een bericht over de negatieve gevolgen van de verplichte terugkeer van het voertuig op efficiëntie en duurzaamheidsambities.

“Deze aanvullende maatregelen bemoeilijken de inzet van buitenlandse chauffeurs in Europa, en dat is jammer”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex. “Want daarmee helpt Europa ons niet het capaciteitstekort in het wegtransport te verminderen. Nu blijven te veel goederen op de laaddocks, de kade en in de hangars staan omdat er geen chauffeurs zijn die deze goederen kunnen vervoeren. Door het rijden van binnenlandse ritten door buitenlandse chauffeurs tegen eerlijk loon te vergemakkelijken, had Europa het bedrijfsleven écht een dienst bewezen.”

Sociale spelregels

“Dit voorstel biedt houvast omdat nu is vastgelegd welke regels gaan gelden voor de rij- en rusttijden en beloning van chauffeurs die door heel Europa rijden”, legt Machiel uit. “Dat is natuurlijk goed nieuws voor alle chauffeurs die door heel Europa de goederen van onze leden distribueren. Aandachtspunt is de naleving en handhaving van deze regels op de korte termijn, omdat de tachografen met de benodigde slimme software de komende jaren nog niet dekkend zullen zijn. Met goede handhaving wordt een gelijk speelveld binnen Europa gewaarborgd en kan het protectionistische kader weer worden afgebouwd. Wij zullen ons hier dan ook samen met de European Shippers Council hard voor maken, met oog op het vrije verkeer van goederen in de interne markt en het belang van een gelijk speelveld.”

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder