Europees Transport Comité verwerpt merendeel sociale voorstellen

Kans op een solide mobiliteitspakket op korte termijn is klein

11-01-2019  Het Europees Transport Comité van het Europees Parlement is niet tot overeenstemming gekomen over de compromisvoorstellen van het mobiliteitspakket. Het lukte de commissie niet om tot een eenduidig standpunt te komen. Nadat in december de Europese Raad van Ministers een voorstel presenteerde, bereidde drie rapporteurs uit het Europees Parlement hun tegenvoorstellen voor.

Alleen rapporteur Ismail Ertug wist voldoende stemmen te bemachtigen. Zijn compromisvoorstel had betrekking op regels rondom cabotage en een verplichte terugkeer naar land van herkomst van het voertuig elke vier weken. Ertug stelt voor om drie dagen onbeperkt caboteren toe te staan en daarna een zestig uur cooling off periode te laten gelden voor het desbetreffende land. Hoe dit voorstel in de praktijk zou uitpakken is onbekend. Wij schatten in dat dit in ieder geval beter is dan het voorstel wat uit de Europese ministerraad kwam voor een cooling off van vijf dagen in aanvulling op de huidige regelgeving van maximaal drie ritten in zeven dagen. Een verplichte terugkeer van het voertuig stuit bij ons op bezwaren vanuit efficiencyoverwegingen. De amendementsvoorstellen met betrekking tot detachering in transport, rij- en rusttijden en wekelijkse rust in de cabine hebben de meerderheid niet gehaald.

Vervolg nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk wat de uitslag van de stemming betekent voor het vervolg. De drie rapporteurs buigen zich daar deze week over. De kans dat dit Europees Parlement nog in deze termijn in overleg met Raad en Commissie tot overeenstemming komt, is klein. Het mobiliteitspakket is, ondanks zijn complexiteit, volgens ons dé weg naar een eerlijker en opener Europese transportmarkt.

 

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder