06-02-2015  Europese afvalstroffenregels worden steeds problematischer. Steeds meer landen hanteren een eigen interpretatie van regels en begrippen. Dit probleem was een centraal onderwerp tijdens het derde Afvalstoffencongres.

Het congres was met ruim 200 bezoekers weer een groot succes. Een centraal onderwerp was de roep om vermindering van administratieve lasten door overheden en de roep van ondernemers om meer duidelijkheid als het gaat om de regels rond het transport van afvalstoffen.

Concurrentiepositie

Het congres werd georganiseerd door EVO,TLN, Beurtvaartadres.nl en Afvalkennis.nl. In de opening werd door Machiel van der Kuil, directeur van EVO, de nadruk gelegd op behoud van de concurrentiepositie van de handel en productie.

Volgens hem kunnen lasten verlicht worden door in te zetten op een betere benutting van papierloos transport. De lobby moet Brussel bewegen meer mogelijkheden te creëren voor digitale vrachtbrieven. Maar hij bepleitte ook minder lasten en meer duidelijkheid ten aanzien van de Europese Afvalstoffenregels.

Eenduidig

'Dat betekent dat het noodzakelijk is dat er een eenduidige interpretatie is van regels. Juist ook over de grens. De Europese Afvalstoffenregels worden steeds problematischer nu steeds meer landen een eigen interpretatie van regels en begrippen invoeren.'

EVO pleit voor één Europese toezichthouder voor grensoverschrijdend afvalvervoer en voor eenduidige interpretatie van begrippen uit de Kaderrichtlijn. Ook moet er een gezamenlijk Europees meldpunt voor overheden en het bedrijfsleven worden ingericht voor klachten over het toezicht en de interpretatieverschillen van Europese afvalwetgeving, aldus de organisatie.