Direct vraagtekens bij net goedgekeurde Mobility Package

Leestijd 2 minuten

30-07-2020 Het Mobility Package is amper goedgekeurd of de Europese Commissie zet er alweer vraagtekens bij. Europese transportcommissaris Adina Valean laat onderzoeksinstituut Ricardo onderzoek doen naar de regel dat trucks elke acht weken moeten terugkeren naar het thuisland. Ook de terugkeerplicht van chauffeurs (elke drie of vier weken) wordt nog nader bekeken. evofenedex vindt het goed de terugkeerplicht nader onderzocht wordt.

Al direct na het goedkeuren van het Mobility Package zei Valean dat de commissie de verplichte terugkeer betreurt. Dit zou betekenen dat vrachtauto’s om de acht weken moeten terugkeren naar de lidstaat van vestiging. Bovendien worden er beperkingen opgelegd aan het gecombineerd vervoer. “De nieuwe regels bevatten elementen die mogelijk niet in overeenstemming zijn met de ambities van de Europese Green Deal en de doelstelling om tegen 2050 een klimaatneutrale EU tot stand te brengen. Deze maatregelen maakten geen deel uit van de voorstellen die de Commissie op 31 mei 2017 heeft goedgekeurd en het effect ervan is nooit onderzocht.”

Onnodige emissies en congestie

Valean vindt dat de verplichting om het voertuig terug te laten keren kan leiden tot inefficiëntie van het vervoerssysteem en tot een toename van onnodige emissies, vervuiling en congestie. Daarnaast kunnen de beperkingen voor gecombineerd vervoer de doeltreffendheid verminderen om multimodale vrachtactiviteiten te ondersteunen, zo stelt de transportcommissaris.

Negatieve effecten

evofenedex heeft eerder al aangegeven dat de bedoelde maatregel de plank misslaat. We hebben de onderhandelaars meermaals gewezen op de negatieve effecten ervan. Het is goed dat er nu toch een onderzoek naar deze maatregel komt. Het schrappen van deze maatregel zou recht doen aan het efficiënt inzetten van chauffeurs en middelen én past in de Europese klimaatambities.

Effectenstudie

Valean heeft aan onderzoeksbureau Ricardo de opdracht gegeven een effectenstudie uit te voeren naar de terugkeerplicht van trucks. Daarbij zou ook de verplichte terugkeer van chauffeurs, elke drie of vier weken, worden onderzocht. In het bijzonder bekijkt het bureau of je de terugkeerplicht van trucks en chauffeurs op enigerlei wijze kunt  combineren. Valean verwacht de conclusies van de studies voor het einde van dit jaar. Indien nodig zal de commissie met een gericht wetgevingsvoorstel komen voordat de twee bepalingen in werking treden, aldus Valean.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder