18-06-2014  Van al het huishoudelijk afval binnen de EU, moet in 2030 70 procent worden gerecycled. Dat blijkt uit een ontwerpvoorstel dat de Commissie aan het Europees Parlement en de Ministerraad heeft gestuurd, als onderdeel van een veel groter pakket aan milieu- en grondstoffenbeleid wat nu in de interne consultatieronde is van de EU Commissie.

Van verpakkingsafval moet 80 procent worden gerecycled, met tussentijdse doelen van 60 procent in 2020 en 70 procent in 2025. Er  komt er een verbod op het storten van recyclebaar afval, inclusief plastics, in 2025 en herwinbaar huisvuil in 2030. Maar ook niet-recyclebaar afval waar wel energie uit gewonnen kan worden, mag vanaf 2030 niet meer gestort worden.

Eisen

Het verbruik van primaire grondstoffen moet aanzienlijk worden verminderd door de efficiency te vergroten. Een stijging met 30 procent in 2030 wordt het doel. Om de doelstellingen te kunnen bereiken moeten ook producenten en fabrikanten gaan voldoen aan verdergaande recyclebaarheids eisen voor producten en verpakkingen.

Fors

De recyclingdoelstelling van 70 procent is fors, vooral voor landen in het zuiden en oosten van Europa. Sommige lidstaten, zoals Bulgarije en Roemenië, recyclen en composteren nu nog minder dan 10 procent van hun huishoudelijk afval. Met de nieuwe doelstellingen moeten deze achterlopers echter op hetzelfde niveau gebracht worden als de best presterende lidstaten. De huidige doelstelling voor de recycling van huishoudelijk afval is 50 procent in 2020.