06-02-2017  Eind 2016 publiceerde de Europese Commissie haar nieuwe plan om het functioneren van de Europese Douane Unie te verbeteren. De Europese Commissie wil onder meer dat douaneautoriteiten meer en beter gaan samenwerken en dat lidstaten douanewetgeving meer uniform toepassen. evofenedex juicht deze punten toe en maakt zich hiervoor al geruime tijd hard in Brussel. Wel zal de Commissie nog flinke stappen moeten zetten om de strategische koers om te zetten in concrete plannen.

Verbetering uniforme toepassing DWU gewenst

Op 1 mei 2016 is het Douanewebsite van de Unie (DWU) in de gehele EU in werking getreden. De Europese Commissie erkent in de publicatie dat douaneautoriteiten in lidstaten de regels niet altijd op een samenhangende en uniforme wijze toepassen. De Europese Commissie geeft daarbij aan dat de verschillende douanediensten van de lidstaten ernaar moeten streven om op te treden alsof zij één dienst vormen.

Tegelijkertijd moet ook de samenwerking met andere autoriteiten die de grenzen beheren en beveiligen, zoals nationale grens- en kustwachtdiensten, de Europese grens- en kustwacht, en Europol, worden gestimuleerd en versterkt. Verder zouden voor de afwikkeling van douanewerkzaamheden in de hele EU de nodige IT-systemen beschikbaar moeten zijn zodat tot negen douaneaangiften per seconde kunnen worden afgehandeld.

Gelijk speelveld

Ondernemers zijn gebaat bij een gelijk speelveld en open binnengrenzen in Europa. evofenedex blijft vol inzetten op deze punten en is in breder bedrijfslevenverband nauw betrokken bij overleggen met de Europese Commissie over de uitwerken van de strategische koers.