16-01-2012  In opdracht van de Europese Commissie hebben NEA, Via Donau, CE Delft, Planco en MDS Transmodal een rapport uitgebracht over de vooruitzichten voor de binnenvaart op middellange en lange termijn in Europa. Het onderzoek is gefinancierd door de Europese Commissie, die het gaat gebruiken voor haar binnenvaartbeleid tot 2020.

Onderhoud

De onderzoekers adviseren de Commissie het onderhoud aan vaarwegen te bevorderen en ontbrekende verbindingen in het Europese vaarwegennet aan te leggen. Ook adviseren zij de volledige uitrol te bevorderen van River Information Services om de efficiency en de betrouwbaarheid van het vervoer te vergroten en de samenwerking met andere modaliteiten te ondersteunen.

Schone motoren

Het creëren van financiële prikkels voor scheepseigenaren om in moderne, schone motoren te investeren is een ander voorstel van het consortium.